Tillagd i shoppingbagen
Visa shoppingbag
PRODUKTEN KUNDE INTE LÄGGAS TILL

Denna produkt säljs endast i begränsat antal per kund. Du kan inte lägga till fler i din varukorg.

Doftljus, Geranium 210 g

490 SEK

ID 1182660-001
Tillverkad i
France

    Komposition
  • Behållare
Kan ge en allergisk hudreaktion. Skadligt för hav, vattendrag och vattenorganismer. Om läkarvård behövs, ha produktemballage eller etikett till hands. Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med riklig mängd tvål och vatten. Vid hudirritation eller hudutslag: Sök läkarvård eller medicinsk rådgivning. Släng innehållet/förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.
Retrieving content