Tillagd i shoppingbagen
Visa shoppingbag
PRODUKTEN KUNDE INTE LÄGGAS TILL

Denna produkt säljs endast i begränsat antal per kund. Du kan inte lägga till fler i din varukorg.

sekretessmeddelande. Dataöverföring

H&M-gruppen är starkt engagerad i att leverera en enastående kundupplevelse - på alla nivåer, på alla marknader. Av denna anledning samarbetar vi med en mängd olika leverantörer och affärspartner, var och en med en unik affärs- och verksamhetsmodell.

Det krävs åtgärder när H&M-gruppen beslutar att behandla data, eller låta någon annan göra det åt oss, i ett land utanför EES. För att säkerställa att våra löften och dina lagstadgade rättigheter inte äventyras genomförs en noggrann granskning av integritets- och säkerhetsfunktionerna hos varje leverantör och partner till H&M-gruppen. Det finns alltid ett datahanteringsavtal mellan det ansvariga företaget i H&M-gruppen och parten som behandlar personuppgifter.

Vissa leverantörer och partner behandlar personuppgifter i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), antingen som personuppgiftsansvariga eller som personuppgiftsbiträden. För att säkerställa en skyddsnivå liknande den som garanteras inom EES och laglig behandling förlitar sig H&M-gruppen på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EES. När det är lämpligt implementerar vi även ytterligare skyddsåtgärder, som kryptering, pseudonymisering och strikta åtkomstkontroller. 

I tabellen nedan visas de viktigaste tredjepartsorganisationerna till vilka H&M-gruppen överför eller på annat sätt gör personuppgifter tillgängliga för behandling. Observera att alla områden och syften nedan kanske inte är relevanta för alla varumärken som tillhör H&M-gruppen.

 

OMRÅDE SYFTE KATEGORI LAND FÖR BEARBETNING
Köp online och i butik Orderutförande IT-system & konsulttjänster EU, Indien
Köp online och i butik Paketleverans Post- och logistiktjänster EU
Köp online och i butik Bearbetning av betalning IT-system & konsulttjänster EU
Köp online och i butik Överföring av medel Finansiella tjänster EU
Köp online och i butik Inkasso Finansiella tjänster EU
Köp online och i butik Kreditvärdighet Finansiella tjänster EU
Köp online och i butik Presentkort IT-system & konsulttjänster UK
Köp online och i butik Storleksrekommendation IT-system & konsulttjänster EU, USA
H&M-konto Hantering av kundrelationer IT-system & konsulttjänster EU
H&M-medlemskap Hantering av kundrelationer IT-system & konsulttjänster EU
Annonser och kampanjer Distribution för marknadsföring Automatiseringstjänster för marknadsföring EU, USA
Annonser och kampanjer Affiliatemarknadsföring Automatiseringstjänster för marknadsföring US
Annonser och kampanjer Målinriktad marknadsföring Sociala medier och onlinetjänster EU
Annonser och kampanjer Kundengagemang IT-system & konsulttjänster EU
Kundtjänst Kundvård Callcenter-tjänster EU, Filippinerna (endast Storbritannien)
Kundtjänst Kundkommunikation Elektroniska kommunikationstjänster EU, USA
Kundtjänst Hantering av arbetsflöden IT-system & konsultation EU
Efterlevnad av lagar Efterlevnad och rapportering IT-system & konsultation EU
Utveckling och förbättring Affärsanalys IT-system & konsultation EU, USA
Säkerhet och trygghet Bedrägeri- och förlustförebyggande IT-system & konsultation EU
Säkerhet och trygghet Övervakningskameror i butik (CCTV) IT-system & konsultation EU
Användargenererat innehåll Innehållshantering IT-system & konsultation US
WiFi i butik Åtkomst och anslutning Elektroniska kommunikationstjänster EU

 

 

 

Läs vårt allmänna integritetsmeddelande