Tillagd i shoppingbagen
Visa shoppingbag
PRODUKTEN KUNDE INTE LÄGGAS TILL

Denna produkt säljs endast i begränsat antal per kund. Du kan inte lägga till fler i din varukorg.

Community

JÄMSTÄLLDHET MÖJLIGHETER OCH
LEDARSKAP

COMMUNITY ARKET uppmärksammar internationella kvinnodagen för att öka medvetenheten om det ständiga arbete som krävs för att bygga en jämställd framtid – som kvinnors framsteg inom ledarskap och varför det är en avgörande fråga.

Att förändra ekonomiska strukturer är avgörande för att nå en ökad jämlikhet, det innefattar till exempel löneskillnader, möjligheter till befordring och representation i organisationsnivåer där det strategiska beslutsfattandet sker.

En mängd forskning visar att när kvinnor är representerade i ledarskapspositioner gynnar det inte bara deras anställda utan också familjer och hela samhällen. Systematisk ojämlikhet mellan könen är å andra sidan direkt kopplad till långsammare framsteg inom exempelvis hållbarhet.

Vi har pratat med av ARKET:s kvinnliga chefer från tre strategiska områden: Huvudkontoret, Stores & Cafés och Production Office för att dela med sig av sina tankar kring ledarskap. Lina Hällgren, Leona Whitfield och Vera Huang berättar om representation, vardagliga förebilder och att arbeta för en ökad kvinnlig representation i maktpositioner.

Läs mer

TRANSFORMING COMMUNITIES

Som företag har ARKET ett stort ansvar att främja jämställdhet och aktivt söka möjligheter för att stärka kvinnor genom vår verksamhet. Det gäller både våra anställda och de 170 000 textilarbetare som är anställda av våra leverantörer.

Läs mer c

För att säkerställa att vi uppnår detta jobbar vi efter en mångfalds-, inkluderings- och jämställdhetspolicy samt tydliga mål. Vi mäter även våra insatser och delar aktivt med oss av insikter och expertis till affärspartners, och stöttar dem i arbetet med att skapa mer jämställda ledarskapsstrukturer genom ett antal initiativ tillsammans med H&M Foundation.

Som individer har vi också makt att stötta kvinnor omkring oss och utmana status quo. På ARKET tror vi att var och en av oss kan vara en del av en positiv förändring. Gemensamma ansträngningar kommer på sikt att kunna möjliggöra ett strukturellt skifte för människor av alla kön, identiteter och bakgrunder att kunna delta i samhället på ett mer jämlikt sätt, och finnas representerade i ledande positioner.
 

LÄS MER OM ARKET

Material
Suppliers
Design
Food
People
Balance
Knowledge
Community
Environment

Rutnätet (The Grid) är en viktig del av vår visuella identitet. Det symboliserar vårt samlade arkiv och används för att ordna och visa all den kunskap och erfarenhet som finns på ARKET, från namn på tyg och olika typer av material som används i våra kollektioner till inspirerande projekt inom mat, design och hållbarhet. De nio rutorna representerar det som tillsammans utgör vår värld, och visar de områden där vi strävar efter att göra skillnad.